Setkání
Slušná firma I.

Jak budovat organizace v 21.století na základě evoluce lidského uvažování

Obsah setkání

První ze série diskuzních setkání v rámci společenství okolo projektu Slušná firma s tématikou budování organizací, které existují proto, aby řešily nějaký skutečný problém a u toho zbytečně neškodily. Smyslem prvního setkání je představení a prodiskutování podstaty prospěšného podnikání. 
 

Na setkání vystoupí:

Ján Košturiak - bývalý profesor managementu, dnes velký propagátor slušného podnikání a udržitelného života. Autor řady publikací - např. Vlastní cestou. S jeho myšlenkami se seznamte na jeho blogu - www.kosturiak.com.
 
Ján Polák - průkopník metodiky "Dynamiky bohatství" a šiřitel principů smysluplného podnikání a holistického přístupu k byznysu. Jeden z mála lidí, kteří v našich končinách dokáží představit tzv. tyrkysovou organizaci (viz Budoucnost organizací). O Jánovi více zde
 
Petr Vítek - spolu-zakladatel Impact Hub v Praze, Brně, Ostravě. Klíčová postava projektu první sociální banky na území ČR - Krok za krokem. Zastánce názoru, že i veřejně obchodovatelné firmy mohou být zodpovědné a fungovat slušně. O Petrovi více zde.

Nataša Foltánová - zakladatelka společnosti Tierra Verde, inovativního výrobce eko-drogerii a jednoho z průkopníků slušného (tyrkysového/teal podnikání v Čechách). O firmě a o Nataše více zde.

Markéta Vinkelhoferová Ekumenické akademie, s kterou prosazuje sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelnou společnost.  Spoluzakladatelka a předsedkyně družstevní fairtradové pražírny Fair & Bio.

Markéta Pěchoučková - pracuje na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde usiluje o efektivnější fungování veřejné správy a veřejných služeb, zajímá se o alternativní modely organizace a pracovních týmů.
 
Tomáš Hajzler - viz FB, případně TH blog nebo Slušný blog.
 

Program: 

1) Ján Košturiak - Slušná a antikřehká firma
 
2) Ján Polák - Tyrkysové organizace

3) Nataša Foltánová - naše zkušenost s budováním tyrkysové organizace
 
4) Petr Vítek - I korporace se mohou chovat zodpovědně 

5) Markéta Vinkelhoferová - Solidární ekonomika na příkladech nedávné návštěvy Indie

6) Markéta Pěchoučková - O setkání s Buurtzorg (znáte z Budoucnosti organizací)
 
6) Tomáš Hajzler - Prospěšnost a slušnost na příkladu firmy Patagonia

7) Diskuze - O prospěšnosti a slušnosti u nás
 
8) Neformální debata (to, čemu se někde říká networking)

Přínos setkání

Smyslem a cílem setkání je:
 
- pojmenovat hlavní principy firmy pro 21.století (svoboda, zodpovědnost, slušnost)
- podělit se (vzájemně se inspirovat) o jejich praktické naplňování 
- poznat se, lépe se propojit a navázat případnou spolupráci
 
Na toto setkání navazuje tzv. Slušná snídaně II - diskuzní setkání pro zástupce firem okolo projektu Slušná firma - detaily zde.

Termín a cena

K setkání není aktuálně vypsaný žádný termín, objednejte si individuálně

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.