Setkání
Život bez škatulek

Dobrý život: život naplněný, radostný a užitečný

Obsah setkání

Zhruba hodinová přednáška, po které následuje debata s několika vybranými hosty: lidmi, kteří se snaží žít plný a radostný podle svého nejlepšího vědomí a svědomí - Katkou Varhaník Wildovou, Davidem Chábem a Jaroslavem Lenhartem. Společně s přednáško-debatami Důlek (3.11.) a Svobodná firma (6.12.) je součástí podzimního cyklu: Život v 21.století: "Jak?", který pořídíte za zvýhodněnou cenu. Setkání se konají vždy od 16:30 do 20:30 v Praze. 

O co jde?

1

Potřeba se zařadit

Člověk je společenský tvor. Potřebu zařadit se a chovat se stejně jako ostatní lidé máme v genech. 
 

2

Svět tradičních škatulek

Každá lidská kultura si tvoří "škatulky" společenských rolí, které dávají životu řád. Je jasné, jak se má chovat "správný" muž, žena, matka, otec či občan. Stejně tak je jasné, co je úspěch a co neúspěch.  
 

3

Touha žít bez škatulek

Žijeme v době, kdy je možné (a vzhledem k výzvám doby i nutné) některé (ty příliš svazující) škatulky opustit. Věta "Buďte sami sebou!" se stala jedním ze sloganů doby. Inspirace z jiných kultur nebylo nikdy víc a opustit tradiční uniformní škatulky proto nebylo nikdy snažší.
 

4

Jak "se stáváme škatulkou"?

Tradiční výchova trestající "zlobivé" a odměňující hodné, tj. poslušné děti vede k tomu, že většina lidí zapomene brzy po narození, kým je. Místo toho začne usilovat o to být někým - úspěšným, v očích druhých "důležitým" člověkem. Ve většině případů se tak stává svou rolí, škatulkou. 
 

5

(Z)rození nových škatulek

Čím více řídí náš život ego, tím méně umíme jednoduše být. O to více potřebujeme být někým. Vylezáme z omezujících škatulek našich předků. Mnozí však záhy spadnou do nových, ale podobně omezujících škatulek  - ať už veganů, vegetariánů, minimalistů, digitálních nomádů, svobodných firem či třeba buddhistů.

Přínos setkání

1

Život mimo škatulky

Jak tedy nepřelézt z jedné pasti do druhé? Jak si vybudovat život žitý podle nejlepšího vědomí a svědomí - život plný, radostný a užitečný, který je v souladu s vnitřním nastavením každého člověka s respektem k potřebám druhých lidí? Jak napříč společenskými rolemi být tím, kým skutečně jsem? Jak si vybudovat kmen lidí, s kterými se ve vlastní cestě navzájem podržíme? To jsou otázky, které si klade tento podvečer. 
 

2

Zastávka

Tato přednáška s následnou debatou je příležitostí se zastavit, podívat se na svůj život z výšky, připomenout si důležité principy a obohatit se přístupy jiných lidí. 
 

3

Debata

Po úvodní přednášce následuje debata s lidmi, kteří žijí v našich podmínkách do velké míry bez škatulek. Obecné principy tak naplňují praktickými činnostmi. Jak vypadá jejich typický den, týden a rok? Co je pro ně v životě opravdu důležité? Kam v životě směřují? Jak budují své vztahy? Jak se dostali tam, kde jsou dnes? Jsou příklady otázek, které si položíme. 
 

4

Seznámení

Každá naše přednáška, workshop či debata je příležitostí k seznámení a propojení se s podobně založenými lidmi, výměně informací, vzájemné podpory a nabrání nové energie.

Videa k setkání

  • Život v 21.století: "Jak na to?" Pozvánka

Termín a cena

K setkání není aktuálně vypsaný žádný termín, objednejte si individuálně

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.