Leadership

Role lídra. Magnetismus, hranice a situační přístup

Proč téma Leadership

 

1

 

Přinutit, svést nebo vést?

Druhé lidi můžeme ke spolupráci přinutit, svést (zmanipulovat) nebo je zkusit vést. Přinutit a svést dokáže (téměr) každý. Získat a skutečně vést patří mezi poměrně vzácná umění.
 

2

Aktivita vs. pasivita

Mnohé predispozice k vedení druhých v sobě máme od přírody. Výchova ve 20.století však preferovala pasivitu a upozadění. Většina dnešních dospělých v naší části světa je tak spíše pasívního založení, k neprospěchu nám všem.
 

3

Formální vs. neformální autorita

Většina z nás vyrostla v době, kdy autorita stavěla na zevních, formálních znacích. Neměli jsme se tak kde naučit, jak "chytit vlajku" a druhé skutečně vést. Měli jsme minimum skutečných vzorů a velmi omezené možnosti.
 

4

Nutnost

Leadership začíná patřit mezi nezbytnou výbavu pro život 21.století. Problémy dnešní doby už není možné vyřešit tak, že počkáme, až na nás mávne formální autorita. Není na co čekat. Je třeba se pustit do práce.
 

5

Svoboda a zodpovědnost

Bez toho, že v masách lidí probudíme schopnost vést, zůstaneme pasívními, snadno manipulovatelnými "ovčany" a nemáme šanci posunout ke společnosti, která je skutečně svobodná a zodpovědná.
 

6

Neformální leadership

Neformální leadership, tj. to že si někdo "stoupne před lidi, mávne na ně", pojmenuje sdílený smysl, cíl a hodnoty a vezme na sebe závazek péče o tyto tři věci je jedním z klíčových předpokladů úspěchu většiny projektů.

Principy

1

Jak získat dobrovolníky?

Jak získat druhé lidi bez hodností, cukru a biče? Jak získat lidi, kteří jsou naturelem "dobrovlníci"? ...jen tak? Jak v sobě objevit onen magnetismus, charisma, které ty správné přitáhne a nesprávné odpudí?
 

2

Proč, co, jak, kdo?

Je třeba začít s otázkou Proč?, tj. pojmenovat důvod toho, proč se pustit do práce. Teprve potom následují otázky Co (je cílem), jak (se k cíli dostaneme) a kdo (se v čem zapojí).
 

3

"In" a "out"

Jak definovat okruh lidí, za jejichž vedení přebíráme zodpovědnost? Kdo je "in", kdo je "out?
 

4

Hranice

Člověk je podobně teritoriální jako například pes. Při prvním setkání "očichá" prostředí a podle toho si "označkuje" teritorium. I ostatní se chovají jako psi a "přeznačkovávají" si území po svém. Klíčovou úlohou lídra je hlídat hranice tak, aby skupina fungovala jako celek.
 

5

Situace

Tak jako na každý šroubek je třeba použít jiný šroubovák, tak i každý člověk vyžaduje něco jiného. Stejně tak každé situaci vyhoví jiný přístup. Nováčky je třeba vést jinak než ostřílené praktiky. 

Přednášky a kurzy

Workshop

Workshop

praktické osáhání si tématu, 8-20 lidí

Tvrdě, kamarádsky nebo jinak?

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Cesta kolem světa

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Přednáška

Přednáška

seznámení se s tématem, inspirace, od 20 lidí

Setkání

Setkání

moderované diskuze

Život v 21.století: "Jak?"

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Domluvme se individuálně

V případě, že chcete zorganizovat workshop nebo přednášku u vás ve firmě či cokoli prokonzultovat, ozvěte se mi.  

Pro jednotlivce Pro tým

Videa

  • Jana Nováčková na Svobodě NaŽivo 2012

  • Simon Sinek: How great leaders inspire action

  • Simon Sinek: Why Leaders Eat Last

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.