Peníze, nebo život?

Proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech

Proč téma "Peníze, nebo život?"


Zdá se, že končí jedna epocha přístupu k práci. Podle všeho stojíme na prahu nezaměstnanosti epických rozměrů. Zde jsou důvody: 1. Našeschopnost nahradit lidskou práci technologiemi je rychlejší než než naše schopnost pracovní místa vytvářet. 2. Nikdy nebylo snažší přestěhovat práci za lidmi nebo lidi za prací (tam, kde ji udělají levněji a/nebo lépe). 3. Na této planetě nežilo nikdy v historii tolik lidí (zájemců o práci)

 
1

Zaměstnání ubývá

Zaměstnání (práce, kterou definoval někdo jiný) proto ubývá. Většina té, jejíž vykonání vyžaduje pouze dovednosti, bude stále méně honorovaná. 

2

Zaměstnání ≠ práce

Práce (na rozdíl od zaměstnání) bude vždy habaděj. Zároveň, díky technologiím, nebylo nikdy snazší si nějakou vytvořit (ať v zaměstnání či v podnikání).

3

"Práce postavená na důlku"

Ať už se člověk rozhodne nastoupit do zaměstnání či podnikat, práci je třeba postavit na "důlku", tj.na průniku toho v čem jste opravdu dobří, co vás naplňuje a co je pro druhé užitečné.  

4

Práce = služba

Ať v zaměstnání či v podnikání je nutné, aby se práce stala, na prvním místě, opět službou druhým - teprve potom obživou.

5

Práce mimo důlek

Práce "mimo důlek", tj. ta která nebude službou a nebude člověku vlastní, bude stále hůře honorovaná. Jak nalézt svůj důlek se dozvíte v tématu Silných stránek.

Principy

1

Umění být sám sebou

Dlouhodobě vydrží vztahy pouze s těmi lidmi, kteří věří, v co věříme i my. Aby bylo zřejmé, v co věříme, je třeba být tím kým jsme, tj. především zesouladit slova a činy.

2

Blízké vztahy

Práce se může snadno stát závislostí (laciným zdrojem dopaminu), pokud nemáme v pořádku nejbližší vztahy (a chybí nám tedy oxytocin - hormon tlumící závislosti). Nejbližší vztahy jsou proto vždy důležitější než práce.

3

Téma

Teprve potom, co 1. "jste tím, kým jste" a 2. "máte oporu ve svých blízkých", volíte čemu se věnovat pracovně. Volba tématu je klíčová. Čím více to, co si zvolíte pálí, tím více energie budete mít (tím spíše pro vás bude práce koníčkem a pro druhé magnetem). 

4

Deset tisíc hodin

Máte téma a můžete se pustit ro práce tak, abyste získali potřebné zkušenosti a dovednosti. Ti, kteří dosáhli ve svých oborech mistroství, za sebou mají minimálně 10 000 hodin práce. Potřebných 10 let praxe je pro mnohé lidi příliš. I proto se tak málo lidí věnuje tomu, co mají rádi.  

5

Renomé

Vybrali jsme si téma a začínáte v něm být dobří. Dalším krokem je dát o tom vědět ostatním. Dobře honorovaná práce závisí především na tom, jak nás vnímá okolí.

6

Společenství

Čím opravdověji komunikujete s lidmi, které vaše téma zajímá, tím spíše začne okolo nás vznikat společenství lidí, které se zapojuje do vašich projektů a pomáhá s propagací, náborem lidí, fundraisingem a dalšími potřebami. 

7

Produkt

Co z toho, co děláte, je pro lidi tak užitečné, že za to chtějí zaplatit? V posledním kroku je třeba dobře definovat, co a za kolik prodáváte a začít prodávat. 

Přednášky a kurzy

Workshop

Workshop

praktické osáhání si tématu, 8-20 lidí

Cesta kolem světa

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Práce & firma v 21.století

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Přednáška

Přednáška

seznámení se s tématem, inspirace, od 20 lidí

Peníze nebo život

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Nová práce

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Co budeme dělat, až zmizí zaměstnání?

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Setkání

Setkání

moderované diskuze

Důlek

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Život v 21.století: "Jak?"

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Domluvme se individuálně

V případě, že chcete zorganizovat workshop nebo přednášku u vás ve firmě či cokoli prokonzultovat, ozvěte se mi.  

Pro jednotlivce Pro tým

Samostudium

Peníze, nebo život?

Proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech

Sedmidenní víkend

Moudřejší způsob práce v 21.století

Štěstí doručeno

Příběh současné americké internetové jedničky

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.