Svobodná a zodpovědná firma

Jak pře/vy-budovat firmu na principech svobody a zodpovědnosti

Proč se tématu věnovat: 

 
1

Záplava konkurence

Moderní technologie dávají stále většímu počtu lidí a firem možnost zapojit se do globálního obchodu. Dnešní firmy tak nikdy v historii neměly tolik konkurence. 
 

2

Práce postavená na dovednost je komoditou

Práce, která stojí na dovednostech se tak stává komoditou a v souč. pojetí kapitalismu není důvod proč ji nepřesunout tam, kde ji vykonají levněji či proč za prací přestěhovat levnější pracovní sílu.  
 

3

Nutnost inovací, znamená nutnost svobody

Udržet se dnes v podnikání znamená především trvale inovovat. Základem inovací je kreativita. Dlouhodobě kreativní je však pouze svobodný člověk. 
 

4

Československo 70.let

Osm až devět lidí z deseti ale v naší části světa pracuje ve strukturách minulého století, které se svobodou nemají nic společného (spíše se podobají Československu 70.let).
 

5

Dvacet procent potenciálu

Podle mnoha odhadů funguje průměrný dnešní zaměstnanec na dvacet procent svého potenciálu. V kontextu sílící konkurence si toto plýtvání může dovolit stále méně firem. 
 

6

Facebooková generace

Na trh práce přichází tzv. Facebooková generace - lidé zvyklí na svobodu a demokracii internetu. Tradiční management nemá šanci tyto lidi přilákat.
 

7

Epidemie šmejdů

Dnešní forma kapitál-ismu tlačí byznys do minimalizace nákladů a maximalizace cen za každou cenu. Logickým důsledkem je nepoctivost, neautentičnost a maximalizace "šmejdů".
 

8

Nutnost návratu k poctivosti

V dnešní době téměř neomezeného přístupu k informacím je ale stále těžší lhát, kamuflovat a klamat jak zákazníky, zaměstnance tak i zákonodárce. 
 

9

Epidemie nedůvěryhodnosti 

Vyústěním tlaku na výsledek bez ohledu na cokoli jiného s sebou nese rekordní nedůvěryhodnost byznysu. Méně než korporacím věří dnešní lidé pouze politikům.
 

10

Závod ke dnu

Pro dnešní styl podnikání postavený na růstu a soutěži s cílem maximalizace zisku bez ohledu na životní prostředí a mezilidské vztahy se vžil termín "závod ke dnu".

 

Jsme na křižovatce. Modely organizace práce a řízení z 20.století se přežily. Je třeba vynalézt nové, postavené na lidské přirozenosti a univerzálních zákonitostech života.

Principy

1

Smysl a vize

Nastavení smyslu firmy tak, aby byla srozumitelná a magnetická. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.
 

2

Dialog a naslouchání

Firma potřebuje aktivně vytvořit příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Lidé uvnitř mají dovednost aktivního naslouchání, argumentace a dosahování konsensu.
 

3

Fair play a důstojnost

Lidi se nedělí na "někoho" a "nikoho", převažuje pocit, že si jsou navzájem rovní, a že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou.
 

4

Transparentnost

Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé uvnitř mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.
 

5

Zodpovědnost

Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Prostředí pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to jak směrem dovnitř, tak i navenek. Cílem je maximální míra důvěry a možnost spolehnutí se jeden na druhého.
 

6

Individuálně a společně

Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.
 

7

Možnost volby

Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.
 

8

Soulad slov a činů

Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.
 

9

Decentralizace

Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby mohli lidé budovat přirozené vztahy na bázi důvěry a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad pod-řízením.
 

10

Zpětná vazba 

Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.

Přednášky a kurzy

Workshop

Workshop

praktické osáhání si tématu, 8-20 lidí

Svobodná & zodpovědná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Práce & firma v 21.století

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Vlastní cestou

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Přednáška

Přednáška

seznámení se s tématem, inspirace, od 20 lidí

Setkání

Setkání

moderované diskuze

Svobodná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Zodpovědná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Slušná firma I.

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Domluvme se individuálně

V případě, že chcete zorganizovat workshop nebo přednášku u vás ve firmě či cokoli prokonzultovat, ozvěte se mi.  

Pro jednotlivce Pro tým

Samostudium

Peníze, nebo život?

Proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech

Podivín

Příběh nejneobvyklejšího pracoviště světa

Svoboda v práci

Jak nechat zaměstnance dělat, co chtějí, a tím zvýšit produktivitu, zisk a růst

Videa

  • Proč a jak je třeba znovu vynalézt management?

  • Simon Sinek: Why Leaders Eat Last

  • Interview with Yvon Chouinard

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.