Svobodná a zodpovědná firma

Jak pře/vy-budovat firmu na principech svobody a zodpovědnosti

Proč se tématu věnovat: 

 
1

Záplava konkurence

Moderní technologie dávají stále většímu počtu lidí a firem možnost zapojit se do globálního obchodu. Dnešní firmy tak nikdy v historii neměly tolik konkurence. 
 

2

Práce postavená na dovednost je komoditou

Práce, která stojí na dovednostech se tak stává komoditou a v souč. pojetí kapitalismu není důvod proč ji nepřesunout tam, kde ji vykonají levněji či proč za prací přestěhovat levnější pracovní sílu.  
 

3

Nutnost inovací, znamená nutnost svobody

Udržet se dnes v podnikání znamená především trvale inovovat. Základem inovací je kreativita. Dlouhodobě kreativní je však pouze svobodný člověk. 
 

4

Československo 70.let

Osm až devět lidí z deseti ale v naší části světa pracuje ve strukturách minulého století, které se svobodou nemají nic společného (spíše se podobají Československu 70.let).
 

5

Dvacet procent potenciálu

Podle mnoha odhadů funguje průměrný dnešní zaměstnanec na dvacet procent svého potenciálu. V kontextu sílící konkurence si toto plýtvání může dovolit stále méně firem. 
 

6

Facebooková generace

Na trh práce přichází tzv. Facebooková generace - lidé zvyklí na svobodu a demokracii internetu. Tradiční management nemá šanci tyto lidi přilákat.
 

7

Epidemie šmejdů

Dnešní forma kapitál-ismu tlačí byznys do minimalizace nákladů a maximalizace cen za každou cenu. Logickým důsledkem je nepoctivost, neautentičnost a maximalizace "šmejdů".
 

8

Nutnost návratu k poctivosti

V dnešní době téměř neomezeného přístupu k informacím je ale stále těžší lhát, kamuflovat a klamat jak zákazníky, zaměstnance tak i zákonodárce. 
 

9

Epidemie nedůvěryhodnosti 

Vyústěním tlaku na výsledek bez ohledu na cokoli jiného s sebou nese rekordní nedůvěryhodnost byznysu. Méně než korporacím věří dnešní lidé pouze politikům.
 

10

Závod ke dnu

Pro dnešní styl podnikání postavený na růstu a soutěži s cílem maximalizace zisku bez ohledu na životní prostředí a mezilidské vztahy se vžil termín "závod ke dnu".

 

Jsme na křižovatce. Modely organizace práce a řízení z 20.století se přežily. Je třeba vynalézt nové, postavené na lidské přirozenosti a univerzálních zákonitostech života.

Principy

1

Smysl a vize

Nastavení smyslu firmy tak, aby byla srozumitelná a magnetická. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.
 

2

Dialog a naslouchání

Firma potřebuje aktivně vytvořit příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Lidé uvnitř mají dovednost aktivního naslouchání, argumentace a dosahování konsensu.
 

3

Fair play a důstojnost

Lidi se nedělí na "někoho" a "nikoho", převažuje pocit, že si jsou navzájem rovní, a že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou.
 

4

Transparentnost

Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé uvnitř mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.
 

5

Zodpovědnost

Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Prostředí pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to jak směrem dovnitř, tak i navenek. Cílem je maximální míra důvěry a možnost spolehnutí se jeden na druhého.
 

6

Individuálně a společně

Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.
 

7

Možnost volby

Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.
 

8

Soulad slov a činů

Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.
 

9

Decentralizace

Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby mohli lidé budovat přirozené vztahy na bázi důvěry a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad pod-řízením.
 

10

Zpětná vazba 

Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.

Přednášky a kurzy

Workshop

Workshop

praktické osáhání si tématu, 8-20 lidí

Svobodná & zodpovědná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Práce & firma v 21.století

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Vlastní cestou

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Přednáška

Přednáška

seznámení se s tématem, inspirace, od 20 lidí

Setkání

Setkání

moderované diskuze

Svobodná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

Zodpovědná firma

Není vypsaný žádný termín pro jednotlivce

7.4.2017; 16:00 - 21:00

Slušná firma I.

Domluvme se individuálně

V případě, že chcete zorganizovat workshop nebo přednášku u vás ve firmě či cokoli prokonzultovat, ozvěte se mi.  

Pro jednotlivce Pro tým

Samostudium

Peníze, nebo život?

Proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech

Podivín

Příběh nejneobvyklejšího pracoviště světa

Svoboda v práci

Jak nechat zaměstnance dělat, co chtějí, a tím zvýšit produktivitu, zisk a růst

Videa

  • Proč a jak je třeba znovu vynalézt management?

  • Simon Sinek: Why Leaders Eat Last

  • Interview with Yvon Chouinard

Vaše názory

Svobodnější práce. Zodpovědnější podnikání.