Jak to uvnitř organizace nastavit, aby lidé uvnitř mohli být lidmi a spolu-rozhodovat o fungování celku. Principy a praktiky nehierarchického uspořádání vnitřní organizace. Jak takové firmy budovat a vést. Viz Svoboda v práci.

Proč?

Ve 20.století bylo pro úspěch v práci třeba poslušnosti, píle a znalostí. Dnes je to stále častěji kreativita, samostatnost a zápal. Školy, instituce, podniky fungují stále na principech mocenských, byrokratických hierarchií, kde jsou lidé zdroji. Je třeba je přebudovat, aby lidé mohli být opět lidmi a společně tak stavěli organizace, které vyhovují době, v které žijeme.

Co?

Kromě úvodních souvislostí je hlavním cílem probrat základní principy toho, jak stavět svobodné organizace - vše na konrétních příkladech jiných firem.

Jak?

Cca 1,5 - 2 hodiny přednášky a diskuze

Kdo?

Přednáška je vhodná především pro lidi, kteří chtějí humanizovat (liberalizovat) své organizace (i sebe sama). Ideální je, když mají účastníci ve své organizaci i rozhodovací pravomoc.

Video

Za případné sdílení děkuji

Termín a cena

Momentálně nemáme žádné vypsané termíny.

Máte-li zájem, ozvěte se mi zde.

Vaše názory