Jak to v organizaci nastavit, aby lidé uvnitř mohli být lidmi a spolu-rozhodovat o fungování celku. Principy a praktiky nehierarchického uspořádání organizace, která existuje proto, aby měnila svět (ne proto, aby obohatila vlastníky). Jak takové firmy budovat a vést - v duchu Slušná firma & Svoboda v práci.

Proč?

Ve 20.století bylo pro úspěch v práci třeba poslušnosti, píle a znalostí. Dnes je to stále častěji kreativita, samostatnost a zápal. Školy, instituce, podniky fungují stále na principech mocenských, byrokratických hierarchií, kde jsou lidé zdroji. Smyslem většinové firmy je stále kumulace zisku pro vlastníky, ne vyšší smysl. Do toho sílící krize, které jsou často přímým důsledkem toho, jak se dnes podniká. Je třeba se posunout ve vývoji dál a organizace přebudovat tak, aby lidé mohli být opět lidmi a společně tak stavěli organizace, které řeší problémy doby, v které žijeme. 

Co?

Kromě úvodních souvislostí je hlavním cílem probrat základní principy toho, jak stavět "svobodné" a tzv. tyrkysové organizace - většinu na konkrétních příkladech (jiných firem).

Jak?

Cca 60 - 90 interaktivní přednášky a následné diskuze

Kdo?

Přednáška je vhodná především pro lidi, kteří chtějí humanizovat/osvobodit své organizace (i sebe sama). Ideální je pro podnikatele i kohokoli, kdo má ve svých organizacích i rozhodovací pravomoc.

Video

Za případné sdílení děkuji

Termín a cena

Momentálně nemáme žádné vypsané termíny.

Máte-li zájem, ozvěte se mi zde.

Vaše názory