Konzultace formou procházky, pokud počasí dovolí, jinak neformální dialog kdekoli na jakékoli příjemné židli, kdy vy vyprávíte, já naslouchám, doptávám se a doplňuji, co mě k tématu napadá. Zpravidla zvládneme do dvou hodin. "Procházka" na počest Lukáše Plíhala, kamaráda, který mě naučil při rozhovoru chodit.

S jednotlivci se věnuji nejčastěji tématům vytvoření si nové práce postavené na důlku a dobrého, komunitního života.
S firmami jsou to otázky svobody v práci, zodpovědného podnikání a přeorganizování firmy podle vyššího smyslu a silných stránek lidí uvnitř.


Cena jednotlivci: 2 tis. Kč
Cena firmy: 5 tis. Kč

Termíny od dubna 2018.Objednat