Každý z nás něčemu věří. Něco uvnitř nás „volá“ (říkejme tomu proč, smysl, poslání nebo účel). Něco dalšího nám zajišťuje či narušuje vnitřní klid (to nazývejme hodnotami).

Většina dospělých lidí v moderním západním světě „spí“, tj. žijí ve své mysli – ve vzpomínkách a představách. Své volání proto neslyší a o svém proč a hodnotách nemají ponětí.

Stará moudrost radí: „Neuč prase zpívat! Prase tím pouze popudíš a sebe unavíš.“

Už před lety jsem se rozhodl pracovat pouze s lidmi, s kterými sdílíme proč i hodnoty, s lidmi, kteří mají do spolu-práce svou vnitřní motivaci a sami chtějí.

Rozhodl jsem se pracovat pouze s lidmi, kteří už dospěli, tj. znají se, jsou tím, kým jsou, a aktivně ovlivňují životy svých komunit. Chci pracovat pouze s lidmi, s kterými mi je tak dobře, že bych je bez váhání pozval k sobě domů.

Věřím, že v každém z nás je dobro i zlo. Zvítězí to, čemu věnujeme pozornost. Maximum své energie proto věnuji podpoře dobro-činných projektů. Na druhou stranu se odmítám jakkoli angažovat v oborech, podnicích a projektech, které ničí lidské zdraví a přírodu. Detailní přehled oborů, s kterými nepracuji, naleznete zde.

Věřím, že změna je možná, pouze pokud obsáhneme tyto tři body:

1) upozorňovat na selhávání starého systému
2) vysvětlovat principy nového systému
3) vyhledávat, propojovat a podporovat příklady fungování nového systému

Toho se držím.

Nakonec věřím i v to, že zlo je převlečené dobro, a že současná ekologická a sociální krize (zde) – a s tím související nástup populismu – je tím, co začíná lidi skutečně probouzet. Zároveň jsem přesvědčený, že bez masového probuzení, bez toho, že bychom se naučili znovu (kriticky) myslet a spolu-pracovat, nemáme jako druh šanci. Je to vlastně naše jediná šance.

Tomáš

Za případné sdílení děkuji